Üdvözöljük oldalunkon,
Bejelentkezés

	Az előszót írta, a szöveget gondozta és jegyzetekkel ellátta Liktor Katalin

Sorozat: Önálló köteteink

Megjelenés: 2019

Kötészet: keménykötés, varrott

Méret: 14 X 20 cm

Oldalszám: 480

ISBN: 978-606-542-079-3


Adorjánné Weress Margit
Magyar szó Erdélyben II.

39.00 lej

Szállítható: azonnal
Az ár tartalmazza az 5%-os áfát.

Az előszót írta, a szöveget gondozta és jegyzetekkel ellátta Liktor Katalin

      Weress Margit visszaemlékezéseinek tavaly megjelent első kötetében megismerkedhettünk egy neves erdélyi pol­gári családdal, az ótordai Weress családdal, gyermekkorával, annak helyszíneivel, kolozsvári és grazi egyetemi éveivel. Ugyanakkor a XX. század elejének világtörténelmi esemé­nyeit is érzékletes hitelességgel festette le, érthető, hiszen sze­retett testvéröccse és első egyetemi szerelme is a Nagy Hábo­rú harcterein küzdött a Monarchia seregében.

1916-tól Budapesten, majd Kolozsváron folytatta egye­temi tanulmányait, és 1918-ban szakvizsgázott kiváló ered­ménnyel magyar és német irodalomból.

Tanári pályafutását Nagyenyeden kezdte, s közben egy évet Kolozsvárt, a Marianumban tanítva, ugyanitt folytatta. Mindkét helyen közvetlen közelről lehetett tanúja az erdélyi irodalmi élet Trianon utáni „kényszerdecentralizációjának", a transzilván irodalom „hőskorának". A robbanásszerűen kialakuló önálló erdélyi irodalmi életben mint aktív segítő is részt vett: olvasóközönséget szervezett, irodalmi estek, kör­utak előadójaként verseket szavalt, és irodalomóráin lelke­sen mutatta be diákjainak az erdélyi magyar írók új nemze­dékét.

Nagyenyedi tanárként élte át a Bethlen-kollégium fenn­állásának 300. évfordulójára rendezett ünnepségsorozatot, amelyről szintén élményszerűen számol be könyvében.

Áprily Lajosnak tanártársa is volt Nagyenyeden, ugyanakkor hősnek kijáró szerető rajongással közeledett a korszak másik fáklyaként világító költőegyéniségéhez, Reményik Sándorhoz, akiért leányszíve is csaknem megperzselődött, s akinek végül megtisztelő barátságát él­vezhette hosszú évekig, amint azt hozzá írott, több mint hat­van fennmaradt levele tanúsítja.

A visszaemlékezés második kötetének vége felé - úgy tű­nik - élete révbe ér: egy boldognak indult házasság és a bras­sói nászút epizódjai elevenednek meg az utolsó fejezetben.

dr. Berényi Károly

Az Ön kosarában jelenleg egyetlen termék sincs!
 
Hírlevél

Értesüljön elsők között újdonságainkról

A hírlevelünkre feliratkozók között egy ajándék könyvcsomagot sorsolunk ki© Copyright Kriterion Könyvkiadó, 2012. Minden jog fenntartva. Powered by Void CMS. Designed by Matei László.